gettingthere
การเดินทาง

ดูแผนที่การเดินทาง คลิ๊กรถยนต์แม่ฮ่องสอนในอดีตเป็นเมืองที่เร้นลับและทุรกันดารในสายตาของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
เนื่องจากเดิมนั้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว
คือ ทางหลวงหมายเลข 108
ซึ่งตัดจากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง สันป่าตอง จอมทอง
ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร
เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง
มีความสวยงามและคดเคี้ยวนับได้มากถึง 1,864 โค้ง
ปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง
คือทางหลวงหมายเลข 1095
หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย
ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร
นอกจากนี้
เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย
อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่างๆ
ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางอย่างดีตลอดสาย
และหากนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางจากจังหวัดตากไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยไม่แวะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางได้ตามทางหลวงหมายเลข
108 ผ่านอำเภอแม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสองยาง ถึงอำเภอแม่สะเรียง
มีระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เป็นทางลาดยาง

เมื่อถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นตัวเมืองเล็กๆ
การจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ในเมืองไม่ใช่เรื่องยาก
อาจจะแวะถามพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้น ซึ่งเป็นคนอัธยาศัยดี
สำหรับห้วยน้ำรินรีสอร์ท
น้อยคนนักที่ไม่รู้จักเพราะตั้งอยู่ทางเข้าเดียวกับสนามบินแม่ฮ่องสอน
ถ้าท่านมาจากตลาด สนามบินอยู่ซ้ายมือ ส่วนห้วยน้ำรินอยู่ขวามือ
คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไม่ถูก โทรถามรีสอร์ท

053 – 612886-7

รถโดยสารประจำทาง


ากกรุงเทพฯ


-มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัทเอกชน
ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร ทุกวันๆ ละ 1
เที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท
เมืองเหนือยานยนต์โทร. 0 2936 3587-8


จากเชียงใหม่

-มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ วิ่งบริการ 2
เส้นทางคือสายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน


(ทางหลวงหมายเลข 108)สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน

(ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095)

 

มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา

06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอ

แม่สะเรียง 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอน 8 ชั่วโมง

มีบริการวันละหลายเที่ยว ตั้งแต่เวลา

07.00-12.30 น. ใช้เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง

รายละเอียดติดต่อ บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด โทร. 0 5361
1318

นอกจากนี้ยังมีรถวิ่งระหว่างแม่ฮ่องสอนและแม่สะเรียง
ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ถึง ตี 1
รายละเอียดสอบถามสถานีขนส่งแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5368 1347

รถทัวร์จะมาจอดที่บริษัทในตลาด การเดินทางมารีสอร์ทอาจจะจ้างรถรับจ้างหรือเดินมาเอง
( สำหรับคนไทยคงไม่แนะนำอย่างหลัง)
 เครื่องบิน


บมจ. การบินไทย
มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1566, 0 2280 0060, 0
2628 2000สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5321 0043-5, 0 5321 1044-7

สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1297, 0 5361 1194


www.thaiairways.comและสายการบินพีบีแอร์บินตรงระหว่าง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน
สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 0 2261 0220-5, 0 2535 4843-4 หรือ

www.pbair.comเดินออกจากอาคารผู้โดยสาร
มองตรงไปทางซ้ายมือจะเห็นป้ายทางเข้าของรีสอร์ทหมายเหตุ

การเดินทางถึงแม่ฮ่องสอน การไปที่ไหนไม่ใช่เรื่องยาก
เพราะเป็นเพียงอำเภอเล็กๆไม่กว้างขวาง
อีกทั้งผู้คนก็อัธยาศัยดี เราจะไปที่ไหนก็ไม่ต้องกลัวหลง——————————————